تحقیق حقوق رایگان درمورد کنترل اجتماعی

خواهند شد.»آن گاه امام صادق(ع) خود دلیل عذاب اکثریت بی‏توجه به نظارت اجتماعی را این چنین بیان فرمود:«و ذلک انه یذل بعلمه دین الله و یقتدی به اهل عدوه الله ». یعنی خدا اکثریت هنجارمند، ولی بی‏توجه به نظارت اجتماعی را به این دلیل عذاب …

مقاله با موضوع یکم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، …

مقاله با موضوع عاریه

است و دخول آن در مبیع به صورت شرط ضمنی در نزد طرفین پذیرفته شده است. در این صورت اگر بیع صحیح باشد و حمل از حیث ثمن معامله تابع مادر فرض نشود و قسمتی از ثمن در برابر آن نیز قرار گیرد، در این …

مقاله با موضوع دائن

باشد ممکن است در اختیار موجر باشد لذا چنان‌چه ماشین تلف شد به یقین مستأجر ضامن آن خواهد بود اعم از آن که اتومبیل در دست مالک باشد و با این‌که عقد اجاره اقتضا ندارد مالک آن را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. چرا …

مقاله با موضوع چنان‌چه

تفاوتی وجود ندارد: متهب نیز باید مالی را که از راه نامشروع بدست آورده است به مالک برگرداند ضامن تلف عین و منافع است، خواه ناشی از تقصیر یا مباشرت او در تلف باشد، یا عوامل خارجی باعث آن شود. دکتر جعفری لنگرودی نیز عقیده …

تحقیق حقوق رایگان درمورد نهادهای آموزشی

یا بیرون رفتن با مردان و محارم نارضایتی خود را از جو فاسد نشان دادند و این همان زنان مسلمان ایرانی بودند که توانستند خواسته خود را بر آن غربزده ها تحمیل کنند.این زنان، دختران امروزی را تربیت کرده اند و با آموزش فرهنگ اسلامی …

تحقیق حقوق رایگان درمورد مشارکت اجتماعی

در برابر دیگر افراد را ندارد و تنها در آشکار نمودن سر و سینه، دست و ساعد و نیز بخشی از پاها اختیار دارد. گفتار دوم:زیبا شناختی پوشش وحدود خودآرایی از منظر اسلامپوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی …

تحقیق حقوق رایگان درمورد فعالیت فرهنگی

آزادی ” فرد نمی‏توان. برعکس ، پوشیده بودن زن – در همان حدودی که اسلام تعیین کرده است – موجب کرامت و احترام بیشتر او است ، زیرا او را از تعرض بیماردلان وفاقد اخلاق مصون می‏دارد . وعرصه را برای حضور عفیفانه زن در …

تحقیق حقوق رایگان درمورد حقوق بشر

عوامل سیاسیزمینه‌های سیاسی بیشتر به عملکرد نظام سیاسی کشور و سازمان‌های فعال در موزد حجاب و بازتاب آن در قلمروهای رفتارهای افراد و توع تعامل میان فرد و نهاد سیاسی مربوط است. برخی کاستی‌ها در ایجاد زمینه و گسترش بی‌حجابی موثر بوده‌اند که از آن …

مقاله با موضوع امام خمینی(ره)

ضمان قیمت تبدیل شده است. بعضی از حقوق‌دانان اجرای این حکم را منصفانه نمی‌دانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی‌ بر این که قیمت …