مقالات و پایان نامه ها

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك: مدیریت منابع انسانی در ابتدای پیدایش به دو شکل ظهور و بروز پیدا کرد: الف: تغییر در اهداف: به طور كلي پيدايش مديريت منابع انساني مجازي نتيجه فشار فزآينده بر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه، ( ارزش‌ها و باورها) لایه‌ای است که نمایش‌گر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطوره‌ها و افسانه‌هاست. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع تصمیم ها

– انواع تصمیم ها 2-1-5-1- تصمیمات فردی، گروهی و تصمیمات سازمانی چستر بارنارد تصمیمات را به دو گره سازمانی و فردی طبقه بندی کرده است:     تصمیمات سازمانی: تصمیمات سازمانی، تصمیماتی هستند که مدیران برحسب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند و تاثیر آن بر رفتار مشتری

ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند  و تاثیر آن بر رفتار مشتری محور اصلي اين پژوهش، هویت يك بانك براي دريافت خدمات مالي توسط مشتريان بالقوه مي باشد، اما پيش از آن پديده ترجيح بايد Read more…

By 92, ago