منبع مقاله درباره سانتي، دقيقه، رويي

شود. بعد از اين مرحله لوله به مدت 5 دقيقه در 4 درجه سانتي گراد (دماي يخچال) قرار داده شد و سپس با دورRPM 12000 و به مدت 15 دقيقه و با دماي 4 درجه سانتي گراد سانتريفيوژ گرديد. در اين مرحله محلول به صورت سه فاز در آمد ، فاز رويي (فاز آبي) را خيلي آرام با سمپلر به يک لوله ديگر منتقل و به همان حجم ايزوپروپانول به آن اضافه گرديد. دو الي سه بار لوله سر و ته شده و به مدت يک ساعت در فريزر 20- درجه سانتي گراد قرار داده شد. سپس مجددا با دور RPM 12000 و دماي 4 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه سانتريفيوژ گرديد و محلول رويي را دور ريخته و 200 ميکروليتر اتانول 70 درصد به نمونه اضافه نموده سپس به مدت 8 دقيقه در دماي 4 درجه سانتي گراد و با دور RPM8000 سانتريفيوژ شد. مجددا محلول رويي دور ريخته شده و اجازه داده شد تا رسوب حاصله کاملا خشک شود. سپس به ميزان 20-30

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *