مشکلات ومعظلات صنعت مرغداری

مشکلات ومعظلات صنعت مرغداری

تولید کنندگان محصولات صنعت مرغداری تا حدود زیادی قادر به رفع نیازهای خود می باشند ولی

به دلیل وجودیک سری قید وبند ها که تا بحال برای برطرف ساختن ریشه ای آنها گامی جدی برداشته

نشده است در رفع این نیازها موفق نبوده اند.این مشکلات به شرح زیر می باشند.

1- عدم تقاضای یکنواخت و پیوسته داخلی جهت محصولات تولیدی طیور (گوشت مرغ،تخم مرغ

خوراکی ،تخم مرغ نطفه دار ،جوجه یکروزه)از مشکلات همیشگی این صنعت بوده است .معمولا” مصرف تخم مرغ در فصول گرم کاهش می یابد ودر فصول سرد روبه افزایش می گذارد.

2- موجود نبودن مقطعی برخی از اقلام مواد اولیه دان،تعدادی از انواع داروهای مورد نیاز و بعضی از مواد ضد عفونی کننده خاص هم از مواردی است که هریک به نوبه خود ضربات سهمگین بر پیکر این

صنعت وارد می آورد.

3- وجود دستور العملها و قوانینی که تنها در موارد خاص بکار گرفته می شوند.دستورالعمل خرید

تضمینی محصولات مرغ و تخم مرغ توسط ارگانهای وابسته به وزارتخانه مربوطه از آن جمله است .بدین معنی که مطابق سوابق موجود خرید تضمینی بیشتر در هنگام بروز افزایش قیمتها در بازار قوت می گیرد ودر موقع نزول قیمتها ودر برهه ای که تولید نیازمند به حمایت بیشتر و خرید تضمینی دولت دارد، این کار کم رنگ تر میشود.

4-عدم پیوستگی ، نا هماهنگی و تداخل تصمیم گیری ها در ادارات و سازمانهای ذیربط وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از موارد شکننده واتلاف وقت است.

5-رواج کاغذ بازی وبروکراسی روز افزون از مشکلاتی است که به هیچ وجه با روح تولید و نفس اصلی

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و اصل واگذاری کار مردم به مردم سازگاری ندارد.

6-نوسانات قیمتی متاثر از عوامل مختلف بازرگانی،سیاسی وتکنیکی از دیگر مشکلات است.

7-درصد ضایعات بالا و راندمان تولیدی کم در مقایسه با استاندارهای بین المللی.

8-عدم وجود سیستم متمرکز و توزیع و  فروش و حضور آزار دهنده واسطه ها.

9-کمبود نقدینگی در نزد تولید کننده که خود باعث رشد واسطه ها و واسطه گری می گردد.

10-عدم جوابگویی و نبودن قدرت تصمیم گیری مصلحت گرانه مسئولین مربوطه به هنگام بروز تنگناها

بویژه در مواقع بروز اپیدمی بیماریها ،عدم برخورد با کیفیت پایین داروها ،تنزل شدید قیمتها و سایر موارد.

11-نبود مراکز تحقیقاتی و آزمایشی مطمئن و موثر در بخش کنترل و بهبود کیفی و کمی نهاد ها و

محصولات .

12- البته مشکل اساسی صنعت مرغداری ایران اداره آن توسط دولت است در ظاهر صنعت خصوصی

است اما دولت سر چشمه تولید را در اختیار دارد.

هنوز بخشی از سیاست واردات و توزیع و فروش دان، دولتی است. (راه حل اصلی در این ارتباط،آزاد

سازی واقعی صنعت طیور در بخش واردات دان به طور کامل و حذف یارانه در همه زمینه های این صنعت است).