تعریف فناوری اطلاعات

تعریف فناوری اطلاعات

 

    فناوری اطلاعات یک سری ابزار است به هر آنچه موجب جمع آوری، گردش، پردازش و انتقال اطلاعات و پیامدها بدون محدودیت های مکانی و زمانی باشد فناوری اطلاعات گفته می شود. برخی این تعریف از فناوری اطلاعات را صنعت فناوری اطلاعات می گویند. رایانه ها، شبکه های رایانه ای، نرم افزارهای کاربردی و تخصصی یا عمومی، تجهیزات مخابراتی و ارتباطات، تجهیزات چند رسانه ای و فراگیر، ارتباطات بدون سیم، و امثال این ها همه در حوزه صنعت فناوری اطلاعات جای می گیرند، با این تعابیر می توان حدس زد که تقریبا تمامی افراد به نوعی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند. سازمان ها نیز استفاده از فناوری اطلاعات را سال ها تجربه کرده اند، اما آنچه تاکنون در سازمان ها مطرح بوده، طبق تعاریف جدید از فناوری اطلاعات، نمی توانست کاربرد موثر و شایسته این پدیده عظیم بشری را پاسخ گو باشد(درکی، ١۳۸۵: ۳۹). فناوری اطلاعات یک سری استراتژی است که با شناخت فرصت ها و امکاناتی که از طریق فناوری اطلاعات ایجاد شده آن را به یک استراتژی شبیه کرده است تا یک فرمول و نسخه عملی، استراتژی جدید برای دسترسی متفاوت به آنچه آرمان یک سازمان تعریف می کند بدون فناوری اطلاعات می توان به آرمان های ترسیم شده در یک سازمان رسید، اما آنچه با فناوری اطلاعات انجام می گیرد بسیار متفاوت است، از چیزی که در ذهن جای می گیرد. فناوری اطلاعات یک شناخت هیجان انگیزی از محیط اطراف را در ذهن ما ایجاد نموده و هر کس را در سطح و ایده به سوی خود جلب می کند. افراد بشر به فناوری اطلاعات برای رشد خود و فراگیری علم و دسترسی به ابزار راحت تر و در دسترس تر در ارتباطات فکر می کنند. سازمان به این پدیده برای دسترسی به بازار بزرگتر، ارائه خدمات بیشتر و بهتر، جمع آوری و نگاه دقیق تر و زنده به نظریه ها و سلیقه ها انجام راحت تر و سریع تر کارها، ارزان تر کردن هزینه خدمات و عملیات، و کنترل دقیق تر و دسترسی سریع تر به منابع داخل و بیرون سازمان و ارتباطات سریع تر و ارزان تر نگاه می کنند و همچنین فناوری اطلاعات شبکه ای پیچیده از رایانه، سیستم های ارتباطات از راه دور و دستگاه های کنترل که به افراد و سازمان ها در گردآوری، انتقال، پردازش و بازیابی داده ها و اطلاعات کمک می کند(احمدی و همکاران، ١۳۸۳: ۵۲). فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است، صرف نظر از بعد استراتژیک در فناوری اطلاعات و ابزار و اسباب کار از سوی دیگر، فناوری اطلاعات شبیه یک فکر و اندیشه برای انجام بهینه و موثرتر کارهاست از آنجا که فناوری اطلاعات تنها در قالب بسته نرم افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیب آنها قابل تعریف و کاربری نیست، لزوم ایجاد فکر و اندیشه قوی و جامع برای ترکیب ابزارها برای اجرای اهداف و عملیات و ارتباطات نیز یکی دیگر از ایجاد گسترده و شگفت انگیز فناوری اطلاعات است. با این تعبیر، ابزار و اسباب نرم افزاری و سخت افزاری در فناوری اطلاعات بیشتر شبیه مواد خاص می مانند که مطابق نیاز با هم ترکیب شده و کار خاصی را انجام می دهند. در سازمان ها بایستی یک استراتژی برای استفاده از فناوری اطلاعات وجود داشته باشد و پس از آن فکر و اندیشه جهت ترکیب و به کار گیری ابزار فناوری اطلاعات به کار گرفته می شود و در انتها به مرحله اجرایی و استفاده از فناوری اطلاعات رسید. فناوری اطلاعات مدت ها است که به عنوان ابزاری شناخته شده، این توانایی را به سازمان می دهد که به منظور رسیدن به رشد چشمگیر در عملکرد سازمانی خود، به طور ریشه ای فرآیندهای تجاری را طراحی مجدد کند. فناوری اطلاعات با طراحی مجدد یک فرآیند تجاری از طریق ساده سازی، به ما کمک می کند تا کارها انجام شوند و روشهای مبتکرانه ای خلق می کند تا شرکت را با مشتریان، تامین کنندگان و سهام داران بالقوه ارتباط دهد(پورتر1، ۲۰۰۳: ١۳).

1 Porter