مقاله با موضوع غیرمستوفات

مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد. ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ادامه مطلب…

تحقیق حقوق رایگان درمورد آسیب های اجتماعی

کاب درمعابر و اماکن عمومی 137گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی 140مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام 142گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم 142      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          ادامه مطلب…

مقاله با موضوع قابض

به شهر دیگری منتقل کرده باشد و یا بایع به شهر دیگری منتقل شده باشد و یا ممکن است هر دو به شهر دیگری نقل مکان کرده باشند.در صورت اول یعنی زمانی که مالک و مشتری هر دو در شهری که مقبوض به عقد فاسد در آن‌جا قبض شده است ادامه مطلب…

مقاله با موضوع قابض

و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ» و یک ادامه مطلب…

مقاله با موضوع اکل مال به باطل

نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لایضمن بفاسده می‌باشد ترجمه قاعده‌ این است که هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور باشد باطل آن نیز ضمان‌آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور نباشد باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد خدمات بهداشتی

می‌شود؛ از جمله: گذران اوقات فراغت، دسترسی به تسهیلات فرهنگی، محیط ‌زیست و امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانیقانون اساسی ایران در بند 12 اصل سوم یکی از وظایف دولت را (پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد سازمان های مردم نهاد

کارکرد احزابدر یک نظام مردم سالار احزاب مردم سالار می توانند چهارگونه نقش و کارکرد داشته باشند: کارکرد آموزشی و شکل دهی افکار عمومی: احزاب به عنوان حلقه واسطه میان مردم و دولت به مباحث سیاسی و عقیدتی می پردازند و از این راه، نقشی آموزشی ایفا می کنند. احزاب ادامه مطلب…

مقاله با موضوع قابض

معوّض نسبت به طرفین دارد، عبارت از ضمان است. به عبارت دیگر ابتدا حکم وضعی ضمان نسبت به متعاقدین انتزاع می‌شود و سپس آثار ضمان بر آن‌ها بار می‌شود مانند بازگرداندن عین و منافع و …؛این‌که ضمان در این مواقع آیا ضمان قراردادی است یا ضمان واقعی؟ ادله ضمان در ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر

ادغام یافته سلامت در طی دوره‌های زندگی تأکید دارد و آن را نکته‌ای کلیدی و با اهمیت در برنامه‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی زنان با درنظر گرفتن نقش‌های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر ادامه مطلب…

دانلود فایل پایان نامه سازمان تجارت جهانی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.یکی دیگر از راه‌های پی‌بردن به سیستم حقوقی مالکیت‌های فکری در سازمان تجارت جهانی بررسی دو ادامه مطلب…