پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات، ظاهر و باطن

1377،ص185) 2-3- روش تحقيق اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش صورت ميپذيرد و ابزار گردآوري اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضيات پژوهش، اقدام به طراحي پرسشنامه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، سند رسمی، اصل حاکمیت اراده

شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان ضمن عقد، عقد وکالت، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

ا به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.  1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك Read more…

By yazoa, ago