پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، قانون مدنی

بینی نشده از دست داده است و این هدف از طریق تعدیل عقد یا تجدیدنظر در آن تحت نظارت قاضی حاصل مي‌شود (به نقل از بیگدلی، 1386: 275- حسینی، 1378: 172-170).ب- نظریه غیرعملی شدن اجرای Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، حقوق ایران

چکیدهدر کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره شبیه‌سازی، شبیه سازی، شبیه سازی مونت کارلو

ارسال آنها است و همزمان فعال می باشند، سیگنالهای تداخلی خواهند بود. مدل توزیع این فاصله معادل است با توزیع قدرمطلق تفاضل مکانی (اندازه فاصله) بین دو متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت، که هر دو Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، مبدأ و معاد، عقد ازدواج

چرا که عنصري گوهرين تربيت سازندگي انسان است، چنانکه براي زندگي مفيدو مؤثر باشد(رفيعي، 1388: 90)تربيت مخاطب امر و نهي در پذيرش آن تأثير دارد و چنانچه امر و نهي به عنوان هنجاري مورد قبول Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، امام صادق، استفاده از زور

هنگامى كه لباستان را كنار مى‏گذاريد وبا همسر خود هستيد. “لا يَرْجُونَ نِكاحاً” زنان از كار افتاده‏اى كه اميد ازدواج ندارند.مراد از جمله‏ى “يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ” اين نيست كه زنان سالخورده مجازند عريان شوند، زيرا در Read more…

By mitra7--javid, ago