پایان نامه ارشد

c (2185)

شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي فهرست فصل 1:كليات طرح ……………………………………………………………………………………………………………6 1ـ بيان مسئله/ موضوع …………………………………………………………………………………………………….7 1-1ابعاد هویت ملی 1-1ـ1 هویت ملی و جامعه ایران 1-2رسانه ها و هویت 1-2-1خبر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2196)

c دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق (قيامدشت) پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي موضوع: نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايتهاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري تهران Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2186)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي عنوان: علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران) استاد راهنما: خانم دكتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2197)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشكده : علوم انسانی گروه : علوم ارتباطات عنوان پایان نامه : نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره) در بین Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2187)

فهرست مطالب بخش اوّل : مطالعات پایه 1-1 شناخت موضوع 1-1-1 طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 1-1-2 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 1-1-3 پرسشها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6 1-1-4 ماهیّت و مقیاس موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………6 1-1-5 ضرورت انجام موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….6 1-1-6 فرآیند پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………6 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2198)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه علوم ارتباطات اجتماعی پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی عنوان : نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2177)

دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته پژوهش علوم اجتماعی عنوان: تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال استاد راهنما: دکتر اقباله عزیزخانی استاد مشاور: دکتر محبوبه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2178)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش زبان و ادبيات فارسي عنوان : تحليل و بررسي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2179)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی تحلیل یک آیین ارتباطی : بررسی معنا شناسی پوشش زنان در جامعه امروز Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2180)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان پايان نامه : تعزيه و نقش آن در تبليغ وارتباطات دينی مردم Read more…

By 92, ago