پایان نامه ارشد

c (2190)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان گروه امور فرهنگي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته امور فرهنگي گرايش برنامه ريزي فرهنگي عنوان مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2191)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان گروه امور فرهنگي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته امور فرهنگي گرايش برنامه ريزي فرهنگي عنوان مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2181)

تقدیم به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) وزارت علوم، تحقیقات وفناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان : جایگاه تبلیغ دینی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2192)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان گروه امور فرهنگي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته امور فرهنگي گرايش برنامه ريزي فرهنگي عنوان مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2182)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشكده علوم انسانی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش ارتباطات عنوان : رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2193)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مردم شناسی عنوان : مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2183)

شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران چکیده مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین عامل کارکرد مطلوب و اثر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2194)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی ،گروه مردمشناسي پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A) گرایش: مردمشناسی عنوان: مطالعه مردمشناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم کرد کرمانج استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2184)

شناخت میزان نقش عوامل درونسازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون چکیده پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نقش عوامل درونسازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون انجام شده است. در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2195)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال پایان نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. رشته پژوهش اجتماعی عنوان: مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90 و علل بروز تحولات در این کشورها استاد راهنما: Read more…

By 92, ago