پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1986)

3-2-4- انتخاب موجک مادر193-2-4- ویژگی‌های استخراج شده از ویولت213-3- ویژگی زمانی213-4- استخراج ویژگی با مدل خودبازگشتی(AR)223-5- استراتژی انتخاب ویژگی223-6- تحلیل مولفه اصلی (PCA)233-7- روش بیشترین وابستگی و کمترین افزونگی (mRMR)243-8- الگوریتم فاخته COA263-8-2- جزییات الگوریتم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1987)

فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری263-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان263-2- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی283-2-1– اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی293-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی303-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی313-3- داده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2221)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2223)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكدهي علوم پایه ، گروه زیست شناسی پايان نامه براي دريافت درجهي كارشناسي ارشد در رشته زیست شناسی جانوری گرایش : سلولی تکوینی عنوان : بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2225)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه :مدیریت صنعتی عنوان: بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2226)

Ministry of Science, Research and Technology UNIVERSITY COLLEGE OF NABI-AKRAM Department of English Language A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Translation Studies Title: The Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2227)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :علوم تربیتی عنوان: بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2209)

دانشكده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2210)

Hasan rahimei دانشگاه آزاد اسلامي واحدتاکستان دانشكده علوم انسانی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرایش: تعلیم و تربیت اسلامی عنوان: بررسی میزان بهره‌گیری از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2211)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات پايان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي موضوع بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه Read more…

By 92, ago