ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند و تاثیر آن بر رفتار مشتری

ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند  و تاثیر آن بر رفتار مشتری محور اصلي اين پژوهش، هویت يك بانك براي دريافت خدمات مالي توسط مشتريان بالقوه مي باشد، اما پيش از آن پديده ترجيح بايد شكل گيرد تا مشتري تصميم به انتخاب گيرد. لذا ابتدا …

مفاهيم استراتژي

مفاهيم استراتژي : واژه استراتژی[1] از ریشه یونانی استراتگما[2] به معنای فرمانده ارتش، مرکب از استراتوس[3] به معنی ارتش و اگو[4] به معنای رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیرو ها جهت نیل به اهداف جنگی …

مزاياي مدل تعالي سازمان

مزاياي مدل تعالي سازمان برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني توجه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان ارزيابي مبتني بر واقعيات مشاركت گسترده كاركنان شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود ارائه تصوير واقعي از فعاليتهاي سازمان …

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سال تحصیلی 98-1397

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سالتحصیلی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تعالی 97-98 سالتحصیلی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی 97-98 چیست ؟ طرح تعالی 97-98 عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم …