مقالات و پایان نامه ها

ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند و تاثیر آن بر رفتار مشتری

ارتباط بازاریابی خدمات و هویت برند  و تاثیر آن بر رفتار مشتری محور اصلي اين پژوهش، هویت يك بانك براي دريافت خدمات مالي توسط مشتريان بالقوه مي باشد، اما پيش از آن پديده ترجيح بايد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مزاياي مدل تعالي سازمان

مزاياي مدل تعالي سازمان برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني توجه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان ارزيابي مبتني بر واقعيات مشاركت گسترده كاركنان شناسايي نقاط قوت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سال تحصیلی 98-1397

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سالتحصیلی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تعالی 97-98 سالتحصیلی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی 97-98 چیست ؟ طرح تعالی 97-98 عنوان طرحی است Read more…

By 92, ago