مقالات و پایان نامه ها

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك: مدیریت منابع انسانی در ابتدای پیدایش به دو شکل ظهور و بروز پیدا کرد: الف: تغییر در اهداف: به طور كلي پيدايش مديريت منابع انساني مجازي نتيجه فشار فزآينده بر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی

عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه، ( ارزش‌ها و باورها) لایه‌ای است که نمایش‌گر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطوره‌ها و افسانه‌هاست. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع تصمیم ها

– انواع تصمیم ها 2-1-5-1- تصمیمات فردی، گروهی و تصمیمات سازمانی چستر بارنارد تصمیمات را به دو گره سازمانی و فردی طبقه بندی کرده است:     تصمیمات سازمانی: تصمیمات سازمانی، تصمیماتی هستند که مدیران برحسب Read more…

By 92, ago