مقالات و پایان نامه ها

تاثیر عوامل محیطی بر روی خرید ناگهانی

عوامل محیطی ازآنجاکه مصرف‌کنندگان تمایل به خرید کالاهای تجملی دارند، بنابراین محیط‌های فروشگاهی باید توجه زیادی به این امر داشته باشند. پوسترل[1] در سال 2003 یادآوری نمود که میدان‌های خرید تلاش دارند تا با القاء Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

روش‌های ارزیابی عملکرد

روش‌های ارزیابی عملکرد روان‌شناسان صنعتی و سازمانی با طراحی و به ‌کارگیری روش‌های ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، نقش مهمی را در افزایش کارآیی، اثربخشی و سوددهی سازمان‌ها به عهده دارند. تاکنون روش‌های گوناگونی برای ارزیابی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي

محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي بايد توجه داشت كه استراتژي بازاريابي اجتماعي تنها روش براي آموزش و ارتقاي سلامت نبوده و در موارد خاصي كاربرد دارد. در زير به تعدادي از محدوديت‌هايي كه در اين ديدگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مدیریت

کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مدیریت تعاریف ونظریه هایی که تعدادی از تئوریسین های صاحب نظر مدیریت مانند : هنری ، مینتزبرگ[1]، استیفن رابینز[2]، کاست [3]، والتون[4]، هارولد کنتز[5]، لاولر[6]، میلز[7]، لوین[8]، دوبرین[9] Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني سازمانها بايد محيطي رابراي اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را به منظور تفهيم تعاملاتشان آموزش دهند. يک سازمان همانند يک فرد داراي يک شخصيت است. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع ريسك

انواع ريسك در قسمت قبل، ريسك كلي دارايي‌ها كه عامل مهمي در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري است مورد بررسي قرار گرفت. با اين وجود با مدنظر قرار دادن تئوري پرتفوي و تئوري قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، Read more…

By 92, ago