مقالات و پایان نامه ها

روش‌های ارزیابی عملکرد

روش‌های ارزیابی عملکرد روان‌شناسان صنعتی و سازمانی با طراحی و به ‌کارگیری روش‌های ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، نقش مهمی را در افزایش کارآیی، اثربخشی و سوددهی سازمان‌ها به عهده دارند. تاکنون روش‌های گوناگونی برای ارزیابی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي

محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي بايد توجه داشت كه استراتژي بازاريابي اجتماعي تنها روش براي آموزش و ارتقاي سلامت نبوده و در موارد خاصي كاربرد دارد. در زير به تعدادي از محدوديت‌هايي كه در اين ديدگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مدیریت

کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مدیریت تعاریف ونظریه هایی که تعدادی از تئوریسین های صاحب نظر مدیریت مانند : هنری ، مینتزبرگ[1]، استیفن رابینز[2]، کاست [3]، والتون[4]، هارولد کنتز[5]، لاولر[6]، میلز[7]، لوین[8]، دوبرین[9] Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع ريسك

انواع ريسك در قسمت قبل، ريسك كلي دارايي‌ها كه عامل مهمي در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري است مورد بررسي قرار گرفت. با اين وجود با مدنظر قرار دادن تئوري پرتفوي و تئوري قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژي هاي متناسب جهت افزايش تعلق خاطر كاركنان

استراتژي هاي متناسب جهت افزايش تعلق خاطر كاركنان امروزه با توجه به تنوع بالاي نيروي كار،يك رويكرد يكسان، براي تعلق خاطر همه كاركنان موفق نخواهد بود. به دليل گستردگي دامنه ي نيازهاي كاركنان، توجه به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژي هاي توانمند سازي

استراتژي هاي توانمند سازي                                         وظيفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهيلاتي جهت پياده سازي استراتژي توانمند سازي است . اين استراتژي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب تغيير نگرش و رفتار کارکنان مي شوند Read more…

By 92, ago