منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، عدم امکان اجرا

است، تحت هر شرایطی الزام آور مي‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده 264 قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ها وجود ندارد. …

منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، حقوق فرانسه

بینی بودن و غیرقابل دفع بودن قائل نشده‌اند (حاجی نوری، 1389: 121). به علاوه عدم تصریح این شرط در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید مي‌نماید (صفایی، 1364: 122). اما اکثریت حقوقدانان وجود شرط غیرقابل پیش بینی بودن را …

منابع تحقیق درباره مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، قانون مدنی

بینی نشده از دست داده است و این هدف از طریق تعدیل عقد یا تجدیدنظر در آن تحت نظارت قاضی حاصل مي‌شود (به نقل از بیگدلی، 1386: 275- حسینی، 1378: 172-170).ب- نظریه غیرعملی شدن اجرای قرارداد7 یکی دیگر از این نهاد‌ها، نظریه «غیرعملی شدن اجرای …

منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، حقوق ایران

چکیدهدر کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده …

منبع تحقیق درباره شبیه‌سازی، شبیه سازی، شبیه سازی مونت کارلو

ارسال آنها است و همزمان فعال می باشند، سیگنالهای تداخلی خواهند بود. مدل توزیع این فاصله معادل است با توزیع قدرمطلق تفاضل مکانی (اندازه فاصله) بین دو متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت، که هر دو در یک بازه تغییرات (سطح شبکه)، تعریف شده اند. این …

منبع تحقیق درباره نقاط بهینه، شبیه سازی

ل به فرم بسته به دلیل پیچیده بودن شرایط و عدم وابستگی مناسب در بین آنها، فرم بسته ای برای آن بدست نیامد، اما از طریق تحلیل و بصورت دستی فرم بسته آنرا با کمک منبع [6] و تعمیم روابط به سناریوی شبکه مطرح شده، …

منبع تحقیق درباره 1/α)، تداخلی، )┤

ت. به این ترتیب یک تخمین تقریبی از تحلیل F_SINRi (γ) به دست می‌آید.*** 3-3-2- مدل دقیق 3-3-2-1- تقریب فاصله ها در این حالت نیز توزیع فاصله ها مانند بخش بالایی است اما با کمی تفاوت در فرمول تقریبی. تفاوت های این سناریو و سناریوی …

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، مبدأ و معاد، عقد ازدواج

چرا که عنصري گوهرين تربيت سازندگي انسان است، چنانکه براي زندگي مفيدو مؤثر باشد(رفيعي، 1388: 90)تربيت مخاطب امر و نهي در پذيرش آن تأثير دارد و چنانچه امر و نهي به عنوان هنجاري مورد قبول باشد امر و نهي پذيرفته مي شود. 2-3-7- عملکرد ارگان …

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، امام صادق، استفاده از زور

هنگامى كه لباستان را كنار مى‏گذاريد وبا همسر خود هستيد. “لا يَرْجُونَ نِكاحاً” زنان از كار افتاده‏اى كه اميد ازدواج ندارند.مراد از جمله‏ى “يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ” اين نيست كه زنان سالخورده مجازند عريان شوند، زيرا در آيه قبل نيز مراد از “تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ” در آوردن لباس‏هاى …

پایان نامه با کلمات کلیدی پوشش بانوان، امام صادق، زنان مسلمان

ر زمان هاي مختلف انواع مختلفي داشته است از روسري هاي قديمي و چارقد هايي که در زمان هاي گذشته سر خود را با آن مي پوشاندند و در زمان کنوني انواع مقنعه، روسري و شال را شامل مي شود. 2-2-3-4- جَيبجيب و به قسمتي …