پایان نامه ارشد

c (2186)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي عنوان: علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران) استاد راهنما: خانم دكتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2185)

شناخت و مشخص ساختن ميزان بازنمايي عناصر و مولفه‌هاي هويت ملي فهرست فصل 1:كليات طرح ……………………………………………………………………………………………………………6 1ـ بيان مسئله/ موضوع …………………………………………………………………………………………………….7 1-1ابعاد هویت ملی 1-1ـ1 هویت ملی و جامعه ایران 1-2رسانه ها و هویت 1-2-1خبر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2184)

شناخت میزان نقش عوامل درونسازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون چکیده پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نقش عوامل درونسازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون انجام شده است. در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2183)

شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران چکیده مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین عامل کارکرد مطلوب و اثر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2182)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشكده علوم انسانی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش ارتباطات عنوان : رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2181)

تقدیم به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) وزارت علوم، تحقیقات وفناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان : جایگاه تبلیغ دینی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2180)

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان پايان نامه : تعزيه و نقش آن در تبليغ وارتباطات دينی مردم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2179)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی تحلیل یک آیین ارتباطی : بررسی معنا شناسی پوشش زنان در جامعه امروز Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2178)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش زبان و ادبيات فارسي عنوان : تحليل و بررسي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2177)

دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته پژوهش علوم اجتماعی عنوان: تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال استاد راهنما: دکتر اقباله عزیزخانی استاد مشاور: دکتر محبوبه Read more…

By 92, ago