مقالات و پایان نامه ها

پيامدهاي اقتصادي افشا

پيامدهاي اقتصادي افشا 2-9-1 پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري برخي از مطالعاتي كه در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري وجود دارد به بحث در خصوص سه مورد از تاثيرات بالقوه بازار سرمايه بر شركت­هايي مي­پردازد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مخابرات و استراتژی های مشتری مداری

مخابرات و استراتژی های مشتری مداری زمانی که به اداره یا سازمانی مراجعه می کنیم انتظار داریم در مدت زمان مطلوب به خواسته ما رسیدگی شود یعنی از دیدگاه مشتری انتظارمان رضایتمندی است. مسلما مدیریت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شناسایی اهداف مورد انتظار از انتشار اوراق مشارکت

شناسایی اهداف مورد انتظار از انتشار اوراق مشارکت در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت هدف از انتشار اوراق مشارکت، مشارکت عموم در اجرای طرح های انتفاعی مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور، طرح های Read more…

By 92, ago