دسته‌بندی نشده

2 (12245)

3-1 واحد تحليل و سطح تحليل واحد تحليل عبارتست از فرد، گروه، طبقه و يا هر پديدة اجتماعي و موضوعي كه ويژگيهاي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، در تعيين واحد تحليل، اين سؤال مطرح است كه متغير وابسته تحقيق، صفت چه كسي است؟ صفت مورد بررسي... ادامه متن

3-1 واحد تحلیل و سطح تحلیل واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه و یا هر پدیده اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحد تحلیل، این ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12242)

غلامحسین بنان زمینه فعالیت :خواننده تولد :اردیبهشت ۱۲۹۰ قلهک تهران مرگ :۱۳۶۴تهران زندگی نامه استاد غلام حسین بنان دوران کودکی غلامحسین بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهک) در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. پدرش... ادامه متن

غلامحسین بنان زمینه فعالیت :خواننده تولد :اردیبهشت ۱۲۹۰ قلهک تهران مرگ :۱۳۶۴تهران زندگی نامه استاد غلام حسین بنان دوران کودکی غلامحسین بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهک) در خانواده ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12240)

عنکبوتیان مقدمه زیر شاخه عنکبوتیان یا کلیسرداران دارای تنوع و تعدد بسیاری بوده و گرچه پراکندگی گونه‌های آنها به پای سخت پوستان نمی‌رسد لیکن گروه کثیری از بندپایان را که شامل 65000 گونه می‌باشند به خود اختصاص می‌دهند. کلیسرداران به دو گروه... ادامه متن

عنکبوتیان مقدمه زیر شاخه عنکبوتیان یا کلیسرداران دارای تنوع و تعدد بسیاری بوده و گرچه پراکندگی گونه‌های آنها به پای سخت پوستان نمی‌رسد لیکن گروه کثیری از بندپایان را که شامل 65000 گونه می‌باشند به ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12239)

شیمی اتم داغ دید کلی در هنگام اجرای یک واکنش هسته‌ای القایی یا فروپاشی خود به خودی رادیواکتیو ، پدیده‌های شیمیایی وجود دارند که به موازات فرآیندهای هسته‌ای رخ می‌دهند. واکنشهای هسته‌ای منجر به تشکیل گونه‌های شیمیایی بسیار فعال می‌شوند... ادامه متن

شیمی اتم داغ دید کلی در هنگام اجرای یک واکنش هسته‌ای القایی یا فروپاشی خود به خودی رادیواکتیو ، پدیده‌های شیمیایی وجود دارند که به موازات فرآیندهای هسته‌ای رخ می‌دهند. واکنشهای هسته‌ای منجر به تشکیل ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12238)

زعفران ( توليد و صادرات ) رشته كارشناسي توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر مقدمه: زراعت زعفران از ويژگيهاي خاص برخوردار است . نياز اندك آن به آب، امكان بهره برداري محصول به مدت 7 سال ،سهولت در امر نگهداري محصول زعفران ، حمل و نقل آن و نيز... ادامه متن

زعفران ( تولید و صادرات ) رشته کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر مقدمه: زراعت زعفران از ویژگیهای خاص برخوردار است . نیاز اندک آن به آب، امکان بهره برداری محصول به ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12237)

زعفران ( توليد و صادرات ) رشته كارشناسي توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر مقدمه: زراعت زعفران از ويژگيهاي خاص برخوردار است . نياز اندك آن به آب، امكان بهره برداري محصول به مدت 7 سال ،سهولت در امر نگهداري محصول زعفران ، حمل و نقل آن و نيز... ادامه متن

زعفران ( تولید و صادرات ) رشته کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر مقدمه: زراعت زعفران از ویژگیهای خاص برخوردار است . نیاز اندک آن به آب، امکان بهره برداری محصول به ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12236)

جامعه شناسی شهری برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه شناسی شهری ، کلیه مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین... ادامه متن

جامعه شناسی شهری برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12235)

جامعه شناسی شهری برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه شناسی شهری ، کلیه مسائل اجتماعی جامعه شهر نشین... ادامه متن

جامعه شناسی شهری برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شناسی شهری است. بنابراین جامعه ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12234)

فصل اول 1- 1 تاريخچه هوش مصنوعي هوش مصنوعی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان... ادامه متن

فصل اول 1- 1 تاریخچه هوش مصنوعی هوش مصنوعی را باید عرصهٔ پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (12233)

بسمه تعالي دانشگاه پيام نور واحد ابهر تحقيق عملي عنوان تحقيق : بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر استاد راهنما: جناب آقاي طاهرخاني پژوهشگر: فاطمه كريمي تابستان 1386 تقديم به مادر مهربانم به فرشته اي كه از... ادامه متن

بسمه تعالی دانشگاه پیام نور واحد ابهر تحقیق عملی عنوان تحقیق : بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر استاد راهنما: جناب آقای طاهرخانی پژوهشگر: فاطمه کریمی تابستان 1386 تقدیم ادامه مطلب…

By 92, ago
background