پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1984)

2-3- مجتمع مسکونی بلند مرتبه و شهر، محیط، انسان2-3-1- ارتباط ساختمان بلند با محیط شهری………………………………………………………………572-3-1-1- ترکیب ساختمان های بلند با محیط شهری………………………..572-3-1-2- تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری………………………….58– فضای محدود شده– کیفیت زیباشناسانه از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1983)

2-3-پژوهش های انجام شده در زمینه ی شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان242-4-پژوهش های انجام شده در زمینه ی اندازگیری فعالیت آللوپاتی گیاهان26اهداف پژوهش29فصل سوم: مواد و روش ها3-1-جمع آوری و آماده سازی برگهای گیاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (1982)

تصویر3-2………………………………………..ابعاد حفره ی مورد نظر…………………………………………..49تصویر 4-2……………………………ماتریکس و ماتریکس هولدر دور نمونه………………………………..52تصویر 5-2……………………………………استفاده از دنتین باندینگ……………………………………………52تصویر 6-2…………………………………قرار دادن کامپوزیت در حفره………………………………………..53تصویر 7-2……………………………..دستگاهInstronZwick Z250……………………………………….54تصویر8-2………………….نمونه ی مانت شده در دستگاه آزمون مقاومت شکست……………………….55خلاصهمقدمهحذف مقادیر زیادی از بافت دندانی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2227)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :علوم تربیتی عنوان: بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2226)

Ministry of Science, Research and Technology UNIVERSITY COLLEGE OF NABI-AKRAM Department of English Language A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Translation Studies Title: The Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2225)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه :مدیریت صنعتی عنوان: بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2223)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكدهي علوم پایه ، گروه زیست شناسی پايان نامه براي دريافت درجهي كارشناسي ارشد در رشته زیست شناسی جانوری گرایش : سلولی تکوینی عنوان : بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2221)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2220)

بررسی تطبيقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظريه‌های مردم‌سالاری دينی از منظر امام خمينی(ره)و مصباح یزدی و ليبرال دموكراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری پیشگفتار فصل اول (کلیات) مقدمه طرح مسئله ؛ (در دو 2صفحه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2219)

بررسی تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر. فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی Read more…

By 92, ago